เทคโนโลยีวิศวกรรม

 • Robot Machining

  Robot Machining คือ ระบบการตัดเฉือน(Machining) ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 • FOODIES

  Foodie คือ นวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล

 • DoctoSight

  ระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคผ่านระบบโทรเวช

 • Robot-Assisted Communication

  หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เน้นการฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้ใช้

 • หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี

  หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่ UVC