ไจโรโรลเจอร์ ระบบบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อฯ
26/10/2020

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า I-Stim

รายละเอียดผลงาน

  เครื่องมือชิ้นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ หรือชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีความผิดปกติและรอการฟื้นฟูของเส้นประสาท
การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยรูปแบบเฉพาะของกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งผลทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ เมื่อกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ

การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า(electrical stimulation) ทำได้โดยการวางปากกาขั้วกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณกล้ามเนื้อมัดที่อ่อนแรง ผู้ถูกกระตุ้นจะรู้สึกกระตุกเบาๆ ที่บริเวณกล้ามเนื้อนั้น ๆ โดยปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้น ขึ้นอยู่กับบริเวณที่กระตุ้นและความรุนแรงของอาการ ซึ่งปริมาณกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาที่ใช้ในการกระตุ้น ควรได้รับการแนะนำจากแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด นอกจากนี้ควรมีการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อใบหน้า (muscle exercises) ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และทีมนักวิจัย Brain Computer Interface Lab
ผู้ประสานงาน :  งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu