อุปกรณ์ถ่างกระดูกซี่โครงหรือยืดกระดูกสันหลัง
26/10/2020
ชุดคลุมหน้าท้องเพื่อการผ่าตัด
26/10/2020

ชุดตรวจปากมดลูกชนิดดิจิทัลแบบพกพา

รายละเอียดผลงาน

             เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างง่ายแต่มีประสิทธิภาพดีไม่ด้อยไปกว่าการตรวจทางเซลล์วิทยา โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการตรวจโดยการใช้น้ำยาอะซิติกแอซิด แต่มีกำลังขยายภาพได้และสามารถบันทึกภาพได้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.นพ.สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค Tel : 02-849-6056-7 Email : athicha.soi@Mahidol.edu