MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Trend & Technology หัวข้อ “นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน”
23/03/2021
iNT จัดพิธีทำบุญครบรอบ 5 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
01/04/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ‘การสนับสนุนนวัตกรรม และ Entrepreneurship’ และ ‘การรับปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารน์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘การสนับสนุนนวัตกรรม และ Entrepreneurship’ และ ‘การรับปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม’ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์งานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

ขอขอบคุณภาพจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล