เทคโนโลยีการแพทย์/ทันตกรรม

  • ชุดประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ

    ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เพื่อตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ

  • น้ำยาในการทำความสะอาดทางทันตกรรม

    น้ำยาจากธรรมชาติ ที่ฆ่าเชื้อกำจัดคราบหินปูนในเครื่องมือทันตกรรมแบบถอดได้

  • อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยา

    อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาชาทางทันตกรรม เพื่อป้องกันอันตรายจากปลายแหลม