สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ MU Developer Bootcamp : Special Track เพื่อให้ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม Picthing นำเสนอโครงการ รับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป ณ True Lab Co-Working อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC)
02/12/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท เมดิคอล อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
14/12/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop ‘Data for Entrepreneur’

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop ‘Data for Entrepreneur’  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผูัอำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณพงศธร ธนบดีภัทร CEO & CO-Founder eddu Group International และ CEO & CO-Founder  FINNX มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของ Data ในการทำธุรกิจณ TrueLab Co-Working Space อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา