ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษงานสัมมนาออนไลน์ “โหรกระแส เกาะติดสถานการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปี 2566” จัดขึ้นโดย CP IP Service Center เครือเจริญโภคภัณฑ์
12/01/2023
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด ณ โรงแรมสุโกศล
19/01/2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop Hand-On Training ในหัวข้อ Basic PLC ภายใต้กิจกรรม Pre-Incubation for Delta Cup 2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop Hand-On Training ในหัวข้อ “Basic PLC” ภายใต้กิจกรรม Pre-Incubation for Delta Cup 2023 เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control หรือ PLC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ MaSHARES Co-Working & Maker Space MB มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา