พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย “ซอสซ่อนผัก และ ซอสซ่อนผักสูตรเด็ก” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ในเครือ ปตท.
24/01/2023
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในงานบริการวิจัยและวิชาการ
26/01/2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop Hand-On Training ในหัวข้อ Advance PLC ภายใต้กิจกรรม Pre-Incubation for Delta Cup 2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop Hand-On Training ในหัวข้อ “Advance PLC” ภายใต้กิจกรรม Pre-Incubation for Delta Cup 2023 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control หรือPLC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ MaSHARES Co-Working & Maker Space MB มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University

โทร : 02-849-6050