iNT ม.มหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
06/01/2023
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษงานสัมมนาออนไลน์ “โหรกระแส เกาะติดสถานการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปี 2566” จัดขึ้นโดย CP IP Service Center เครือเจริญโภคภัณฑ์
12/01/2023

iNT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Pre-Incubation for Delta Cup 2023”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Pre-Incubation for Delta Cup 2023”  ในหัวข้อ Delta Smart & Green Industrial Automation Contest 2023 เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรม ในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติที่ใช้งานในระดับอุตสาหกรรมสู่การสร้างเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ คุณเกษมสันต์ เครือธร Regional Senior Manager Industrial Automation บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แนะนำวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และคุณสุรสิทธิ์ พี่พิมาย ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับภาพรวม Hand-on training ที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมี นายชอน กัลป์อัพ , นายสหรัถ ชวฤาชัย ตัวแทนนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน Delta Cup Grand Prize Award มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม