อบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act”
02/12/2022
สัมมนาออนไลน์ พลิกโฉม…สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร
05/01/2023

 “Pre-Incubation for Delta Cup 2023” ในหัวข้อ Delta Smart & Green Industrial Automation Contest 2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับ/ทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขัน Pre-Incubation for Delta Cup 2023” ในหัวข้อ Delta Smart & Green Industrial Automation Contest 2023 สร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมใหม่ พัฒนาต่อยอดระบบอัตโนมัติที่ใช้งานในระดับอุตสาหกรรม สู่การสร้างเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่

ชิงรางวัลสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน Delta Cup 2023 ณ ประเทศจีน พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พัก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pre-Incubation for Delta Cup 2023 : Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สุทธิ กสิณาทร

โทร 094-246-0170