สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘Data Science in Retails : ฉบับซื้อ ๆ ขาย ๆ
29/08/2022
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในโครงการอบรม ‘พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สิ่งที่นักวิจัยควรรู้ ผ่านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา’
09/09/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘Data Science in Practice’

วันที่ 2 กันยายน 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘Data Science in Practice’ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร. ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท Management of Analytics and Data Technologies (NIDA) , Co-Founder จาก Data Café พร้อมทีมงาน มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาทักษะ สร้าง Mindset สู่การเป็น Data Scientist ให้ประสบความสำเร็จ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ CO-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางช่องทางออนไลน์ WebX Meeting

——————————————

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ MU Developer Bootcamp ได้ที่ :
Website : https://int.mahidol.ac.th/
FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทร : 02-849-6050
#MUDeveloperBootcamp #MU #มหิดล #bootcamp #datascience