มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือกับ Shark Tank Thailand เฟ้นหา Startup ที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในมหาวิทยาลัย ผลักดันสู่เวทีเรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจระดับโลก
19/09/2022
MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นDecarbonization โอกาส ในหัวข้อ “เปิดโลก เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก”
21/09/2022

MU DEV Data Science for Social Goods

วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ ‘Data Science for Social Goods’ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก Data เพื่อสังคม ณ CO-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางช่องทางออนไลน์ WebX Meeting

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ MU Developer Bootcamp ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร : 02-849-6050

#MUDeveloperBootcamp #MU #มหิดล #bootcamp #datascience