นักศึกษา ม.มหิดล คว้ารองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน SX hackathon 2022 ในหัวข้อ Innovation for Better Living
10/10/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz
17/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท Cytron Technologies

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Ober Choo Sui Hong , Chief Product Officer บริษัท Cytron Technologies ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี STEM สำหรับนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม IoT (Internet of Things) , Robotics และ Electronics ณ MaSHARES Co-Working Space MB มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา