ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 2/2563
11/08/2020
iNT Series Workshop หัวข้อ CR 04
25/08/2020

iNT Series Workshop หัวข้อ ‘CR 04′

วันที่ 20 กันยายน 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Series Workshop ในหัวข้อ ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย’ โดยมี ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบฟอร์ม CR04 และหลักการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัย แก่ผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ม.มหิดล โดยการให้ผู้เข้าร่วมได้ลองปฏิบัติจริง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน