iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ‘มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์’
30/07/2020
MICC เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน ‘Thailand Quality Award 2019′
05/08/2020

iNT จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย’

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย’ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการเขียนแบบฟอร์ม CR04 และหลักการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัย แก่ผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล