เต้าหู้ถั่วเหลืองผสมกากถั่วดาวอินคา
17/03/2022
เครื่องดื่มแคลเซียมผสมซิงค์คลอโรฟิลล์
17/03/2022

น้ำยาในการทำความสะอาดทางทันตกรรม

รายละเอียดผลงาน

การใส่เครื่องมือทันตกรรมชนิดถอดได้ในช่องปาก เช่นเครื่องมือฟันเทียมอาจเป็นการเพิ่มสิ่งแปลกปลอมเข้าในช่องปากทำให้เพิ่ม การยึดเกาะเศษอาหาร คราบจุลินทรีย์ จำนวนเชื้อแบคทีเรีย น้ำยาทำความสะอาดนี้เป็นน้ำยาจากธรรมชาติ ฆ่าเชื้อและกำจัดคราบหินปูนในเครื่องมือทันตกรรมแบบถอดได้

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย เดขคุณากร และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu