มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
03/10/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “TechnoMart 2022” ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
03/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ MU Developer Bootcamp ในหัวข้อ Challenge for AI exposure on Business and Society ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทาย ผลกระทบของ AI ที่มีต่อการทำธุรกิจและสังคม

วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “MU Developer Bootcamp” ในหัวข้อ Challenge for AI exposure on Business and Society  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ชัย เลิศสุทธิวงศ์ Head of Deep AI Tech , KBTG Labs จาก KBTG บริษัทเทคโนโลยีในเครือกสิกรไทย  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทาย ผลกระทบของ AI ที่มีต่อการทำธุรกิจและสังคม ณ CO-MU Space หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านทางช่องทางออนไลน์ Webex Meeting

——————————

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ MU Developer Bootcamp ได้ที่ :

Website : https://int.mahidol.ac.th/

FB : iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โทร : 02-849-6050

#MUDeveloperBootcamp #MU #มหิดล #bootcamp #datascience