ข่าวประชาสัมพันธ์/ ประกาศทุน/ การอบรม/ สัมมนา

27/05/2021

Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

      รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!
03/03/2021

“นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน”

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “นวัตกรรมข้าวไทย ใส่ใจเบาหวาน” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดีย ‘การพัฒนาข้าวไทย’ เพื่อช่วยผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์  ไชยกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาหารทางการแพทย์โดยมีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก จากภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 23 มีนาคม 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : Click!!
03/02/2021

Mahidol Startup Thailand League 2021

29/01/2021

Pre-Seed Fund 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!