ข่าวประชาสัมพันธ์/ ประกาศทุน/ การอบรม/ สัมมนา

09/02/2022

‘Invent for the Planet 2022’

07/02/2022

ทุนต่อยอดงานวิจัย Pre-Seed Fund พ.ศ. 2565

ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ. 2565 (Preseed Fund) สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’ เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม Click
26/01/2022

โครงการ “Mahidol Startup Incubation 2022”

19/07/2021

Data Opportunity จัดการข้อมูลดี SME มีชัย

  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ‘INNOVATION FOR CHANGE ปรับวิกฤต ให้เป็นโอกาส’ ภายใต้หัวข้อ Data Opportunity จัดการข้อมูลดี SME มีชัย ร่วมเรียนรู้ เข้าใจคำว่า Big Data & Data Science เข้าถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตัวอย่าง […]