กิจกรรม/อบรม/สัมมนา ที่ผ่านมา

24/09/2020

The Next Step for Mahidol Innovation

13/08/2020

สัมมนา ‘เคี้ยวง่าย กลืนคล่อง กับนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา Online iNT Series (EP.5) Trend & Technology ในหัวข้อ ‘เคี้ยวง่าย กลืนคล่อง นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต’ เรียนรู้เทคนิคมาตรฐานการปรับเนื้อสัมผัสอาหารสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 (13.30-15.00 น.) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย […]
20/07/2020

Mahidol R-I-SE Now 2020 Recruit now !

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค (RISE) จัดโครงการ “Mahidol R-I-SE Now 2020 x CORPORATE INNOVATION SUMMIT 2020” ขอเชิญชวน นักวิจัย/ ผู้ประดิษฐ์/ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือ Startup เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน […]
15/07/2020

CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย

          สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ‘CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย‘ เรียนรู้และเข้าใจหลักการการเขียนแบบฟอร์ม CR04 และหลักการบริหารจัดการโครงการรับทำวิจัย ทำได้ถูกต้อง สอดคล้องตามข้อบังคับฯ ในศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Click