ประกาศด้านพัศดุ

16/06/2022

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน / ความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Email) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  (facebook)  (Email)
15/06/2022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประกาศผู้ชนะจ้างพนักงานขับรถ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ.นภวรรณ ปี 2565