บทความ

19/05/2021

15/12/2020

“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมานั้นจะต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคม อาจเป็นการช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นหรือแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้อย่างตรงจุด และในปัจจุบันที่ทุกองค์กรกำลังให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม การผลักดันนวัตกรรมให้ไปถึงสังคมหรือผู้ใช้งานจริงจึงจำเป็นต้องอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาร่วมมือกัน ขอขอบคุณภาพจาก FB : Mahidol University และด้วยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งสู่ World Class University โดยเฉพาะการเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดตั้งศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) […]
10/11/2020

เรียนรู้ศัพท์ที่ Start Up ควรรู้ !

10/10/2020

เพราะเรา…เป็นห่วง(ตอน1)

ไม่สบาย ไอค๊อกแค๊ก………………จนวันลาหมด ประชุมนาน……………จนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เลิก late อีกจนได้………………ท้องร้องจนเลิกร้อง พิมพ์เอกสาร………….จนปวดข้อมือ จ้องจอ………….จนตาแห้งเหือด ปวดหลัง บ่า ไหล่ เอ๊ะ…ใครมาขี่คอ!!! อ้าว อ้าว อ้าว อยู่ๆ บ้านหมุนได้ไง