อุปกรณ์วัดตำแหน่งการผ่าตัดข้อสะโพก
26/10/2020

เครื่องมือผ่าตัดโพรงอุโมงค์ข้อมือ

รายละเอียดผลงาน

  อุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัดโพรงอุโมงค์ข้อมือนี้สามารถนำไปใช้ในการผ่าตัดภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่อุโมงค์ข้อมือ (Median carpal tunnel syndrome) ได้อย่างสะดวกปลอดภัยไม่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือเส้นเลือดบริเวณข้างเคียง เนื่องจากแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ. นพ. วิทชษฐ พิชัยศักดิ์
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu