< 2022 >
December
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
November
November
November
November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 • 💵 โครงการทุน ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022‘
  All day
  December 12, 2022

  โครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022’
  นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาทางนี้ !!

  โอกาสที่จะได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจ มูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท
  กับโครงการ Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022

  ——————————————

  ด้วยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
  ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ
  สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022′ 

  รอบที่ 1 : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2565

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Q&A คำถามที่พบบ่อย การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Q&A คำถามที่พบบ่อย 

การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ถาม : หากต้องการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : นักวิจัยสามารถศึกษาและดูรายละเอียดขั้นตอนการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ได้ที่ Click

ถาม :  การทำงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ต้องคำนึงถึงประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : สำหรับการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ต้องคำนึงในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการถือสิทธิร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญา

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมลงทุนในการทำวิจัย อาทิ องค์ความรู้ , เงินสนับสนุนการวิจัย

*สามารถสอบถามข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ คุณณราวดี (เจ้าหน้าที่ด้านทรัพย์สินทางปัญญา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6056

Q&A คำถามที่พบบ่อย บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

Q&A คำถามที่พบบ่อย

บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ

ถาม : การให้บริการรับทำวิจัย (หมวด 1) และ การให้บริการวิชาการ (หมวด 2) ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ : การให้บริการรับทำวิจัย (หมวด 1) เป็นการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล รับเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือการให้บริการอื่นใดที่ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเป็นการให้บริการรับทำวิจัย ให้บริการกับทางภาครัฐหรือเอกชนตามโจทย์ของผู้ว่าจ้างหรือแหล่งทุน

การให้บริการวิชาการ (หมวด 2) เป็นการบริการที่เป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส่วนงาน เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ จัดอบรม สัมมนา รวมถึงการผลิตหรือพัฒนาพัสดุทุกประเภท

ถาม : กระบวนการยื่นข้อเสนอ ในการให้บริการรับทำวิจัย จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ : กระบวนการยื่นข้อเสนอ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
 2. การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ ที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาทและการยื่นข้อเสนอหน่วยงานภาคเอกชน (ทุกวงเงิน) รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ถาม : หากนักวิจัยต้องการหาความร่วมมือกับภาคเอกชน หรือ ภาคเอกชนที่กำลังมองหาความเชี่ยวชาญของนักวิจัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน ต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานใด

ตอบ : นักวิจัย หรือ ภาคเอกชน สามารถศึกษารายละเอียด พร้อมแจ้งติดต่อมาได้ที่ ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) Click https://int.mahidol.ac.th/micc/

 

* สอบถามข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงานบริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ (Research Academic Service) , การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย และศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6051