น้ำยาในการทำความสะอาดทางทันตกรรม
17/03/2022

เครื่องดื่มแคลเซียมผสมซิงค์คลอโรฟิลล์

รายละเอียดผลงาน

เครื่องดื่มแคลเซียมผสมซิงค์คลอโรฟิลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมและซิงค์ที่ลำไส้ สำหรับคนทั่วไปที่รับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอหรือมีแนวโน้มที่ขาดแคลเซียม เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเป็นต้น

ผู้ประดิษฐ์หลัก : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu