สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย”
30/06/2022
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะกรรมการบริหารเครือข่าย Biz Club Thailand
04/07/2022

Mahidol Startup club จัดกิจกรรม Born to Be a Billionaire Episode 3 : The Artist การประสบผลสำเร็จแบบฉบับศิลปิน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา Mahidol Startup club ภายใต้การบ่มเพาะจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Born to Be a Billionaire Episode 3 : The Artist การประสบผลสำเร็จแบบฉบับศิลปินให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ การประสบผลสำเร็จตามแบบฉบับของศิลปินทำกันอย่างไร โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุโรจน์ เกตุเลขา (เติร์ด Tilly Birds) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมแชร์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting และทาง FB Page : Mahidol Startup