ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา ‘MUQD Webinar Series 2 : Achieving Excellence’ ในหัวข้อ ‘อยากเป็น Innovator ต้องเริ่มอย่างไร’
23/06/2022
MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Innovation For Change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โพรไบโอติกส์กับนวัตกรรมอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน”
30/06/2022

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา RUN Talk Online June 2022 ในหัวข้อ “Biomedical Engineering Brain-Computer Interface (BCI) Technology from Research to Commercialization”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา ‘RUN Talk Online June 2022’ ในหัวข้อ “Biomedical Engineering Brain-Computer Interface (BCI) Technology from Research to Commercialization” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Live จัดขึ้นโดยสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN Office) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Biomedical Engineering Brain-Computer Interface (BCI) รวมไปถึงแนวทางการผลักดันผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์