ข่าวประชาสัมพันธ์/ ประกาศทุน/ การอบรม/ สัมมนา

21/06/2022

สัมมนาออนไลน์ สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเครื่องมือแพทย์ กับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีและมาตรฐาน อย.

13/01/2022

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่าง ม.มหิดล กับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด

มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัด ในผลงานวิจัยเรื่อง ‘กรรมวิธีการสกัดสารจากกระชายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ’                                        […]
30/12/2021

iNT เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

19/07/2021

Data Opportunity จัดการข้อมูลดี SME มีชัย

  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ‘INNOVATION FOR CHANGE ปรับวิกฤต ให้เป็นโอกาส’ ภายใต้หัวข้อ Data Opportunity จัดการข้อมูลดี SME มีชัย ร่วมเรียนรู้ เข้าใจคำว่า Big Data & Data Science เข้าถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตัวอย่าง […]