เครื่องมือผ่าตัดโพรงอุโมงค์ข้อมือ
26/10/2020
อุปกรณ์ถ่างกระดูกซี่โครงหรือยืดกระดูกสันหลัง
26/10/2020

อุปกรณ์วัดตำแหน่งการผ่าตัดข้อสะโพก

รายละเอียดผลงาน

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Arthroplasty) เป็นวิธีการรักษาโรคข้อสะโพกอักเสบวิธีหนึ่ง ที่ช่วยลดอาการปวดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อสะโพก ปัจจัยของที่มีผลต่อความสำเร็จของการผ่าตัดวิธีนี้คือการวางตำแหน่งอุปกรณ์ข้อเทียมที่ถูกต้อง อุปกรณ์วัดตำแหน่งเบ้าข้อสะโพกเทียมจะมีประโยชน์ในการลดความคลาดเคลื่อนของการวางตำแหน่งของเบ้าสะโพกเทียม ลดระยะเวลาผ่าตัด การเสียเลือด และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องได้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : อุดมพร มานพพิบูล และ ผศ. ดร. วรากร เจริญสุข
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค Tel : 02-849-6056-7 Email : athicha.soi@Mahidol.edu