เทคโนโลยีทั้งหมด

 • ชุดทดสอบโรคเมดิออยโดสิส

  ชุดทดสอบวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น เพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วย

 • อุปกรณ์ตรวจวัดสารพาราควอท

  ชุดตรวจหาสารพาราควอทในร่างกายของผู้ป่วยอย่างง่ายแสดงผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว

 • ชุดตรวจโควิด-19 แอนติบอดี (Igm)

  ชุดตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ในเลือดผู้ป่วยที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2

 • เครื่องตรวจความเค็มในอาหาร

  ตรวจวัดระดับความเค็มในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์โซเดียมคลอไรด์ (%NaCl) ในหน่วย กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร

 • เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม

  เครื่องตรวจกระดูกข้อเข่าเสื่อม สามารถรู้และดูแลรักษากระดูข้อเข่าได้แต่เนิ่น ๆ

 • เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้า I-Stim

  เครื่องมือชิ้นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อ หรือชะลอการฝ่อลีบ

 • ไจโรโรลเจอร์ บำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อฯ

  อุปกรณ์ฟื้นฟูรูปแบบใหม่ซึ่งอาศัยหลักการไจโรสโคป (Gyroscope)

 • ชุดประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ

  ชุดตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เพื่อตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ

 • ชุดเสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุง

  อุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในการลุกจากท่านั่งพื้นสู่ท่ายืนสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 • อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว

  อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ที่มีภาวะข้อเท้าตกจากโรคหลอดเลือดสมอง

 • CAR-CD19 therapy

  ตัวรับแอนติเจนแบบไคเมอริกของทีเซลล์ที่ใช้จับจำเพาะกับแอนติเจนชนิด CD19

 • Therapeutic Allergen Vaccine

  วัคซีนรักษาภูมิแพ้ (therapeutic allergen vaccine)จากไรฝุ่นมาตรฐานสากล

 • Robot Machining

  Robot Machining คือ ระบบการตัดเฉือน(Machining) ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 • FOODIES

  Foodie คือ นวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล

 • DoctoSight

  ระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคผ่านระบบโทรเวช

 • Robot-Assisted Communication

  หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก เน้นการฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้ใช้

 • หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี

  หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่ UVC

 • เครื่องดื่มสมูทตี้สำหรับผู้สูงอายุ

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ในรูปแบบเครื่องดื่มสมูทตี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

 • เยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่สำหรับผู้สูงอายุ

  เยลลี่ข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน

 • พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน

  ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันในระดับต่างๆ

 • ชาถั่งเช่ามังสวิรัติสีทองต้านภูมิแพ้

  ถั่งเช่ามังสวิรัติที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูงต้านอาการจากภาวะภูมิแพ้

 • Happetite เครื่องดื่มเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

  เครื่องดื่มที่มีการผสมสมุนไพรไทยกระตุ้นความอยากอาหาร

 • แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ

  เทคโนโลยีกระตุ้นให้กุ้งก้ามกรามเพศผู้มีเพศสภาพภายนอกเป็นเพศเมียโดยไม่ต้องผ่าตัด

 • Instrument Tuner Application

  โปรแกรมที่ผู้วิจัยใคร่จะนำมาพัฒนาระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย

 • สารกระตุ้นการวางไข่กุ้ง

  การกระตุ้นการพัฒนารังไข่และการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและแม่พันธุ์กุ้งขาว