ชุดตรวจปากมดลูกชนิดดิจิทัลแบบพกพา
26/10/2020
ชุดอุปกรณ์ดูดน้ำมูกและเสมหะในเด็ก
26/10/2020

ชุดคลุมหน้าท้องเพื่อการผ่าตัด

รายละเอียดผลงาน

   โดยปกติดชุดคลุมหน้าท้องชนิดใช้เพียงครั้งเดียวต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง นวัตกรรม “ Disposable Abdominal Drape” จึงได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าและถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดต่างๆ เช่น โครงการลดการติดเชื้อเอดส์จากมารดาสู่ทารก การผ่าตัดทางสูติ-นรีเวช การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัด Hepatectomy การผ่าตัด Percutaneous Nephrolithotomy และการผ่าตัดศัลยกรรม เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค Tel : 02-849-6056-7 Email : athicha.soi@Mahidol.edu