อบรมออนไลน์‘สิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ AI PATENT
09/06/2020
CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย
15/07/2020

มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรรมอบรม ‘มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์’ โดยการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษามาตรฐานที่สำคัญของนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Highlight Session

– ความสำคัญของมาตรฐานต่อผลงานเชิงนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์

– การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

– การจัดประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สแกน QR CODE หรือ Click 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอธิฌา สร้อยนาค

โทร 02-849-6056 , athicha.soi@mahidol.edu