05/05/2020
สัมมนา CR 04 และเทคนิคการบริหารโครงการรับทำวิจัย
03/07/2020

สัมมนา Online “Food product  for elderly”

               สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Online ในหัวข้อ “Food product  for elderly how to make a dream come true” เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์กับสังคมสูงอายุ เทรนอาหารยอดนิยมเมื่อประชากรไทยและประชากรโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ ZOOM งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา : Click!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-849-6051 / 088-2279566