กิจกรรม/อบรม/สัมมนา ที่ผ่านมา

“Pre seed fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด
02/04/2020
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “Startup Thailand League 2020”
28/05/2020

Tech Planter (Powered by Leave a Nest)

โครงการ Tech Planter (Powered by Leave a Nest)

        บริษัท Leave a Nest ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัคร Startup และนักวิจัยด้าน Deep Tech ในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Tech Planter ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน รวมถึงจะได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลเพื่อพัฒนาธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายผู้ประกอบการ Startup เพื่อเพิ่มโอกาสการต่อยอดธุรกิจในอนาคตต่อไป

       ผู้ประกอบการ Startup หรือนักวิจัยด้าน Deep Tech ที่สนใจ สามารถเข้าไปสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://en.techplanter.com/events/thtp20/ ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2563 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก