ม.มหิดล โชว์ศักยภาพ จัดงาน “Mahidol R-I-SE NOW”
09/07/2019
iNT หารือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง (National Cheng Kung University)
11/07/2019

iNT จัดกิจกรรม “EntreTalk : Digital Marketing”

  

iNT จัดกิจกรรม “EntreTalk : Digital Marketing”เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดในยุคดิจิทัลวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม “EntreTalk : Digital Marketing” เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (คุณไอซ์) ผู้อํานวยการหลักสูตร Digital Jam และหลักสูตร DNA : Digital Network Advantage มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกเริ่มของ EntreTalk ซึ่งต่อไปจะมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการอื่นๆให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข่าวสารของ “EntreTalk” ได้ที่ https://www.facebook.com/iNT.Mahidol.University/