อบรมความรู้เบื้องต้นด้าน “Basic IP Valuation”
24/06/2019
เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Smart Health Idea Pitching 2019
25/07/2019

พบกับกิจกรรม Road Show จากพวกเราชาว iNT (กรกฎาคม)

iNT Road Show ประจำเดือนกรฎาคม
เพื่อให้ข้อมูลด้านบริการรับทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน/ผู้ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ สามารถเช็กวัน และสถานที่กันได้เลย…
อังคารที่ 2 ก.ค. 62 คณะศิลปศาสตร์
จันทร์ที่ 8 ก.ค.62 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศุกร์ที่ 12 ก.ค.62 วิทยาเขตนครสวรรค์
จันทร์ที่ 22 ก.ค. 62 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อังคารที่ 23 ก.ค.62 คณะเทคนิคการแพทย์

ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อได้ที่ส่วนงานของคณะ/สถาบันของท่านได้โดยตรง
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iNT โทร : 02-849-6051 , 02-849-6057