iNT ร่วมกับ Rise จัดกิจกรรม ‘iNT Journey to Commercialization Program : Demo Day’
19/08/2022
พิธีลงนามสัญญาให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคาเสริมพรีไบโอติกและโอเมก้า 3” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25/08/2022

iNT เข้าร่วมงาน ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบัน เข้าร่วมงาน พร้อมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้” มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา