สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 

iNT Intellectual Property & Technology Transfer Special Roadshow

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Intellectual Property & Technology Transfer Special Roadshow เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินปัญญา รวมไปถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Intellectual Property & Technology Transfer Special Roadshow โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Intellectual Property & Technology Transfer Special Roadshow เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินปัญญา รวมไปถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ณ อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Intellectual Property & Technology Transfer Special Roadshow โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรม iNT Intellectual Property & Technology Transfer Special Roadshow จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินปัญญา รวมไปถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการแนะนำพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050