ลดมหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง: ปิด WIFI เมื่อไม่ใช้
09/04/2020
เคยถามทีมงานแบบนี้หรือเปล่า?
27/05/2020

ไขข้อข้องใจ Startup คืออะไร?

 

‘Startup’ คำนี้ที่หลายคนคุ้นเคยและมักได้ยินกันอยู่บ่อยๆในยุคปัจจุบัน หลายคนทราบว่า Startup นั้นคือการสร้างธุรกิจอะไรซักอย่างที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ คิดขึ้นมาใหม่ แน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนทราบไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เป็นเพียง 1 ในคำนิยามของ Startup เท่านั้น วันนี้เราจะทำความรู้จักและสร้างเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า Startup ไปด้วยกัน และเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆและชัดเจน เราขอนิยามคำว่า ‘Startup’ ออกมาเป็นข้อๆดังนี้

  • Startup คือ ธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ แต่สามารถขยายตัวหรือมีโอกาสการที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

  • Startup คือ ธุรกิจที่จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น แตกต่างจากการทำธุรกิจในรูปแบบเดิม พร้อมกันนี้จะต้องมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราด้วย

  • การทำธุรกิจ Startup ไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเอง แต่ธุรกิจหรือแนวคิดนั้นจะต้องมีความน่าสนใจและดึงดูดนักลงทุนให้มาสนใจเข้ามาร่วมลงทุนหรือให้การสนับสนุนธุรกิจของเรา

หากตอนนี้สิ่งที่เรากำลังคิด หรือธุรกิจที่เราอยากจะทำ มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามทั้ง 3 ข้อนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็น ‘Startup’ อย่างแน่นอน และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีในการริเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆก็คือ ‘Entrepreneur Mindset’ หรือแนวคิดในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง กล่าวคือ คุณจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ , สามารถสร้างนวัตกรรมได้ , รู้จักที่จะเรียนรู้และรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น , มีทักษะในการบริหารจัดการ พร้อมกันนี้ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

        

และทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมี ‘Entrepreneur Mindset’ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่างๆ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Co-working space, Maker space) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำ Translational Research เชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการแสวงหางบประมาณสนับสนุนหรือความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาการทำธุรกิจ Startup โดยมี ‘สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)’ เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือและเป็นศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม สร้างสรรค์ และผลักดัน Startup ต่อไป

                                                                                                                                                                                                                                          ขอขอบคุณข้อมูลจาก Startup Thailand Ledge และ The Standard