โครงการ R&D – สำหรับอาจารย์และนักวิจัย

      “ทุนวิจัย True Lab” เป็นทุนที่สนับสนุนเพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ / นักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสมามารถเป็นนักวิจัยในโครงการได้ มุ่งเน้นงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงด้านเศรษฐกิจและสังคมสามารถใช้ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม ขอบเขตหัวข้อวิจัยและพัฒนา 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 5G & IoT Solution, Software/ Mobile App, Innovation for Student Lifestyle, Robotic & AI, Network Ecosystem
โดยอาจารย์-นักวิจัยที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่: https://truelab.info/true-lab-research-fund-2020/

โครงการ True Startup – สำหรับนักศึกษา

       โครงการ “True Startup Challenge 2020” โครงการบ่มเพาะ Young Startup รุ่นใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีที่จะสามารถ มาเริ่มต้นการเป็น Startup กับ True Incube พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ ได้เข้ารับการบ่มเพาะ สามารถใช้พื้นที่ True Digital Park พบกับ Mentor หลากหลายสาขา ตลอดจนได้รับเงินสนับสนุนตาม Stage ที่เข้าร่วม ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ตาม Stage ของผลงานที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่

  1. Idea Stage สนับสนุน 50,000 บาท

  2. MVP Stage สนับสนุน 100,000 บาท

  3. Scale Up Stage สนับสนุน 200,000 บาท

       มีวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะนักศึกษาที่ต้องการสร้างธุรกิจ Startup โดยให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ การหาพันธมิตรหรือเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการต่อยอดธุรกิจ โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่: https://www.trueincube.com/trueStartup / หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะต้องนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการในรูปแบบออนไลน์ (Online Pitching) เพื่อขอรับการสนับสนุนตาม Stage ของผลงาน

True Lab Research Fund 2020

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรอบที่ 2 ประจำปี 2020

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31ตุลาคม 2563 นักศึกษาสามารถเป็นนักวิจัยโครงการได้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการ (ออนไลน์เท่านั้น) ได้ที่ Click!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ truelab.support@truecorp.co.th Tel:028586698