โครงการ ‘Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022’  

นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่อยากเป็น Startup มาทางนี้ !!

โอกาสที่จะได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาแผนธุรกิจ มูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท

กับโครงการ Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022

——————————————

ด้วยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022

ลงทะเบียนได้ที่นี่ Click

โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์ทุน Pre-Talent Mobility  

ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565
(เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 1 สิงหา
คม 2565) 

 • ลักษณะการสนับสนุน: สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพื่อไปดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/โครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 เดือน
 • เงื่อนไข

– อาจารย์ 1 ท่าน สามารถยื่นได้ 1 โครงการ ร่วมกับ 1 สถานประกอบการ

– หากโครงการใด มีความจำเป็นดำเนินการมากกว่า 10 วัน ทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาในการถัวเฉลี่ยวัน ของโครงการอื่นๆที่ไม่ถึง 10 วัน

      เอกสารประกอบ

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-talent (Download)

2 ประวัติอาจารย์/นักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ (CV)

3 หนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

4 หนังสือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

สอบถามเพิ่มเติม
นายทรงชัย  อาตมียนันท์
โทร : 02 849 6420 E-mail : talent@mahidol.edu

ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ. 2565 (Preseed Fund)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’ เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ

โดยผู้สนใจสมัครยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการ SET-E Learning อย่างน้อย 3 รายวิชา และนำหลักฐาน SET-E Learning Certificate พร้อมด้วยแบบฟอร์ม Concept Proposal (PF01) เพื่อยื่นข้อเสนอมายัง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และที่อีเมล preseedmahidol@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ.2561 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ.2564 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

PF 01 (Click!!)
PF 02 (Click!!)
PF 03 (Click!!)
Business Model Canvas Template (Click!!)

เรียนหลักสูตรผู้ประกอบการจาก SET (Click!!)

คำอธิบายเพิ่มเติม

คำอธิบาย TRL (Click!!)
คำอธิบาย Business Model Canvas Template (Click!!)

สอบถามข้อมูลได้ที่
preseedmahidol@mahidol.ac.th
02-849-6420 (นันทิกานต์ สีดาวงษ์) / (จิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล)

 • Mahidol Startup Incubator  2022
  รายละเอียด

  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ได้ผ่านการรับรองเป็น TED Fellow จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ‘Mahidol Startup Incubator  2022’ ชิงทุนสนับสนุน มูลค่าตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท โดยในระดับ Ideation 100,000 บาท และระดับ POC 1,500,000 บาท
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-849-6420
  – รายละเอียดโครงการ (Click!!)
  – สมัครเข้าร่วมโครงการ (Click!!)