Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ”
26/04/2022
สัมมนาออนไลน์ สร้างภูมิคุ้มกัน รักษา Long – COVID ด้วย โพรไบโอติก
06/06/2022

เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม เทคนิคการบริหารจัดการโครงการและทบทวนความเข้าใจในการให้บริการรับทำวิจัย ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เวลา 9.00-12.30 น.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : Click

(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2565)

** กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณเบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์ โทร. 02-849-6051

(benjawan.yoo@mahidol.ac.th)