ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก
26/10/2020
น้ำยาในการทำความสะอาดทางทันตกรรม
26/10/2020

อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรม

รายละเอียดผลงาน

             อุปกรณ์นิรภัยที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับเข็มฉีดยาชา ทางทันตกรรมเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากอันตรายที่เกิดจากปลายแหลมคมของเข็มทั้งสองด้านตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมยาชา ทางทันตกรรม จนถึงขั้นตอนการปลดและกำจัดเข็มฉีดยา รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

ผู้ประดิษฐ์หลัก : นิลุบล ไทยรัตน์
ผู้ประสานงาน : นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu