อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว
04/11/2020
ชุดประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ
04/11/2020

ชุดเสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุง

รายละเอียดผลงาน

  อุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในการลุกจากท่านั่งพื้นสู่ท่ายืนสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อขา ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น

ผู้ประดิษฐ์หลัก : มหาวิทยาลัยราชสุดา
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  นางสาวอธิฌา สร้อยนาค Tel : 02-849-6056-7 Email : athicha.soi@Mahidol.edu