กิจกรรม EntreTalk : Digital Marketing
14/06/2019
พบกับกิจกรรม Road Show จากพวกเราชาว iNT (กรกฎาคม)
24/06/2019

อบรมความรู้เบื้องต้นด้าน “Basic IP Valuation”

     

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ประสานงานด้านการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรม “Basic IP Valuation” เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เวลา 9.00 น. – 12.30 น.) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(พญาไท) ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR CODEเพื่อลงทะเบียน

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมอบรม

หรือเข้าไปที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVVUUOQZ6Rg1P0LS-cBSuCipZ-RUO2-Jy5LQ7sqc67spVzw/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-849-6057 / athicha.soi@mahidol.edu (อธิฌา สร้อยนาค)