สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “Startup Thailand League 2020”
28/05/2020
มาตรฐาน อย.เพื่อส่งเสริมงานวิจัยเครื่องมือแพทย์
10/07/2020

อบรมออนไลน์‘สิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ AI PATENT

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ‘สิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์ AI PATENT’ เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้าน AI (Artificial Intelligence) สู่การนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดผลงานวิจัยที่มีคุณค่า โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : CLICK!