พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด ณ โรงแรมสุโกศล
19/01/2023
MICC จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “พลิกโฉม…สร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากรกหมู”
19/01/2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ณ MaSHARES co-working space MB

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Septillion มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ MaSHARES co-working space MB