ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากร ในงานอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 ในหัวข้อ ‘การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์’
03/12/2021
iNT เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565
30/12/2021

ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายวิจัยด้านเวกเตอร์ไวรัส (viral vectors) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายวิจัยด้านเวกเตอร์ไวรัส (viral vectors) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารงานวิจัย นำโดย นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตประเทศฝรั่งเศส และนักวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส  เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนงานด้านวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้าน Global Research and Innovation