02/11/2021
ผู้อำนวยการ iNT เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม Road Show การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ ‘การสนับสนุนทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม’
30/11/2021

ผู้อำนวยการ iNT ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย (หลักสูตร ระดับสูง)

iNT_ip_KKu2
iNT_ip_KKU1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘Case study การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่น่าสนใจ’ ในการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย (หลักสูตร ระดับสูง) ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา