โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ:
สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
iNT ID:
RA04550
หัวหน้าโครงการ:
ผศ.ดร. เสรี วรพงษ์
คณะ:
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่กำลังติดตามข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติมจากท่านเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน หากไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ iNT โปรดติดต่อกลับที่เบอร์ 02-849-6051 กรณีนี้อาจทำให้ท่านได้รับเอกสารล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาเดิม